proč dítě registrovat?

Členem naší skupiny se může stát každý, kdo má zájem o naší činnost. Členové se obvykle registrují v rámci oddílu, jehož činnosti se chtějí pravidelně účastnit. Členem může být jak dítě, tak "dospělák". Být členem neznamená žádné velké povinnosti, spíše výhody. Je pravda, že každý člen platí každý rok členský příspěvek ve výši 500 Kč. Pokud by se to mohlo někomu zdát moc, je třeba si uvědomit, že 250 Kč odvádíme přímo do organizace Pionýr, kde se peníze dále přerozdělují formou grantů. Navíc většina jiných skupin má mnohem vyšší příspěvky, třeba i 700 Kč ročně. To, co je ale důležitější, pokud se dítě účastní našich akcí, příspěvek se mu bohatě vrátí. Stačí třeba jen, aby dítě jelo na náš letní tábor a bylo členem. Automaticky má slevu 700 Kč. Členstvím samotným i úhradou členského příspěvku přispíváte na činnost naší pionýrské skupiny. Příspěvky se snažíme držet na co nejnižší úrovni, a právě proto sami o sobě náklady na běžný provoz skupiny zajistit nedokážou (pronájem klubovny, elektřina, topení, vodné a stočné, nákup zařízení klubovny, nákup a opravy vybavení, apod.).

Počet registrovaných dětí má pro nás relativně velký význam, protože má značný vliv na zisk finančních prostředků, kterými se nám snaží pomoct Městský úřad v Sušici a MŠMT, a bez kterých by nebylo možné vytvářet dětem kvalitní zábavu. Registrace členů je pro nás důležitá i z tohoto důvodu.


jak dítě zaregistrovat?

Pokud byste rádi svou ratolest přihlásili do naší činnosti, stačí nás kontaktovat jakoukoliv formou - určitě se nějak domluvíme. Případně můžete využít přihlášku umístěnou na konci této stránky. Není také problém, aby si dítě schůzky vyzkoušelo. A až v momentě, kdy se mu jejich náplň bude líbit, se stalo členem Pionýra.

Každému, kdo byl registrovaný již v minulém roce, stačí k prodloužení členství na další kalendářní rok pouze uhradit roční členský příspěvek (bezhotovostním převodem v průběhu měsíce září). Zaregistrovat se lze kdykoliv během roku.

Pro bezhotovostní převod respektujte prosím tyto nezbytnosti:

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 821427319/0800

VS: není nutný

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení registrovaného


jak je možné členství ukončit?

Členství v Pionýrské skupině OTAVA Sušice a potažmo ve sdružení Pionýr může být ukončeno buď písemným rozhodnutím zákonného zástupce nebo samotného člena (staršího 18 let), nebo nezaplacením členského příspěvků na další kalendářní rok (členství je pak ukončeno automaticky ke konci ledna).