jak nám můžete pomoct?

finančně

materiálně

personálně

každá sranda něco stojí...

Každý zkušený fundraiser z neziskové organizace Vám řekne, že v naprosté většině případů sponzoringu nejsou vůbec důležité podmínky (co nebo kolik a co za to), ale důvod - motiv - osobní postoj sponzora k podpoře konkrétního subjektu. Nebudu tedy primárně vysvětlovat, co bychom potřebovali, nebudu prezentovat, co můžeme nabídnout na oplátku.  

Řeknu jen, že se snažíme dětem ze Sušice a okolí budovat podmínky pro smysluplné a všestranné využití volného času. Ano, dětem ze Sušice a okolí - NAŠIM dětem. Snažíme se předkládat dětem zajímavou činnost, která by je alespoň na chvilku odlákala od telefonů a počítačů. Ukazujeme jim krásy přírody, učíme je přežít v lese. Tvoříme zajímavé výrobky, hrajeme si, sportujeme. Učíme děti respektu k ostatním i k sobě samým... 

Jde ze sta procent o práci dobrovolníků. Jsme skupina nadšenců, kteří ve svém volném čase rozdávají radost a zážitky sušickým dětem. Nikdo z toho nic nemá, ani korunu - tak, jak to ve správné neziskové organizaci má být. Na druhou stranu ale žijeme v 21. století a dobrovolnická práce nedokáže vše, na něco jsou třeba i peníze. Jak se říká - každá sranda něco stojí.

Proto potřebujeme Vaši pomoc...

podpora Pohádkového lesa

Nejbližší možností, jak prakticky ihned pomoct, je podpora naší největší akce. V květnu při Sušických slavnostech pořádáme v Luhu již 21. ročník Pohádkového lesa. Tato velmi oblíbená akce přiláká každý rok přes tisícovku lidí. Myslím, že to už něco znamená. Akce je určena primárně dětem ze Sušice a okolí. Snažíme se, aby akce měla rok co rok vyšší kvalitu, aby si to děti více užily a měly větší radost. Aby rodiny společně prožily pohodové sobotní odpoledne. Letošní ročník se pokusíme lidově řečeno posunout o dva levely výš - profi masky půjčené z divadla, spousta rekvizit, zajímavé úkoly, chytlavý příběh, profesionální fotobox, kde se každý bude moci zvěčnit před virtuálním pozadím a získat tak zdarma nádhernou památku. Plánujeme toho opravdu hodně. Vše ale něco stojí. Náklady letošního ročníku jsou odhadovány zatím na 80.000 - 120.000 Kč. Velkou část tvoří dotace od Města Sušice a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud to dobře dopadne, bude to zhruba třetina této částky. Další třetinu zaplatí účastníci. A jak si jistě správně domyslíte, poslední třetina čeká na sponzory

Máme z marketingového hlediska rozhodně co nabídnout:

  • Bude 10 stanovišť. Nad každým bude držet patronát jeden partner. U každého stanoviště bude průvodní text /legenda/ stanoviště včetně poutavého obrázku, kterého si každý všimne, a který bude každý účastník číst (rodiče dětem), a to s logem a poděkováním patronovi.
  • V prostoru startu a cíle bude jedna velká plocha (300x90cm), kde část z ní bude vyhrazena pro prezentaci patronů (info o firmě, nabídky, apod.) - prostor cca 30 x 60 cm.
  • Logo na velkém banneru, který bude u vstupu a na zadních stranách všech účastnických listů - každý si loga všimne.
  • Prezentace na našem webu a na letáčcích akce.
  • Fotobox s virtuálním pozadím, kde by měl partner svoje logo na každé pořízené fotce. Fotky půjdou i na sociální sítě a budou se masově šířit.

Žijeme na malém městě, každý si všechno řekne. Proto, aby to bylo spravedlivé, měl by každý patron poskytnout stejnou podporu. Vzhledem k tomu, že už nějaké patrony máme, je výše podpory daná - 3.000 Kč. Pokud byste chtěli pomoct třeba více, pak mimo Pohádkový les - čtěte dále - aneb každá kačka se počítá... :-)


pokud chcete pomoct, volejte nebo pište

Petr Darda, vedoucí PS

info@psotava.cz

každá kačka se počítá...

Podporu ze soukromého sektoru ale potřebujeme celý rok. Umožňuje nám totiž zlepšovat činnost v těch směrech, na které dotace z veřejných rozpočtů obvykle nemyslí. Letos provádíme rozsáhlejší neinvestiční rekonstrukci prostor klubovny a mimo jiné obnovujeme nábytek - třeba na toto máme financí velmi omezené množství a hodily by se. Snažíme se dětem vytvářet zábavu, která by svojí zajímavostí mohla v očích dětí konkurovat moderním technologiím. A to je velmi obtížné a vyžaduje to kromě pěkného a přátelského prostředí i kvalitní vybavení, odborná školení vedoucích a další a další věci.

Pokud se rozhodnete pomoci, jakkoliv, budeme moc rádi. Každá kačka se počítá... :-)

Proč navázat spolupráci?

  • podpoříte dobrou věc, pomůžete tam, kde je to třeba...
  • zviditelníte svoji společnost v očích více než tisícovky místních občanů...
  • vylepšíte image svojí firmy, ukážete světu, že chápete význam společenské odpovědnosti, a že podporujete činnost pro děti...
  • svůj dar si budete moct v celé výši odečíst ze základu daně z příjmu

Na základě základních dokumentů našeho sdružení vyvíjíme činnost na podporu a ochranu mládeže. Byli jsme zároveň Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uznáni jako nestátní nezisková organizace pro práci s dětmi a mládeží. Proto se můžeme stát, podle zákona č. 586/1992 Sb. (§17a) o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění od 1.1.2018), příjemcem daru, který je možno započítat jako odečitatelnou položku z daňového základu.