Erasmus +

28.07.2019

V letošním roce, měly vybrané děti možnost reprezentovat sušickou pionýrskou skupinu Otava v zahraničí. Pětičlenná posádka ve věku 14+ se svým vedoucím odjelo v neděli 28.7.2019 na týden do Trenčianských Teplic na Slovensku, kde předváděli svoje umění a dovednosti ostatním zúčastněným zemím (Polsko, Makedonie, Slovensko a Maďarsko). Děti měly možnost se zdokonalit v cizím jazyce. Komunikačním jazykem zde byla angličtina. Po jednom týdnu přijely děti nadšeny a určitě by si to při nějaké další příležitosti zopakovaly.